Kritiek bedrijven op `zwijglijst' bond

Ondernemingen die gisteren door de Consumentenbond op een zogenoemde lijst van `zwijgzame bedrijven' zijn gezet, hebben daarop met verbazing en verontwaardiging gereageerd. Op de lijst staan bedrijven die volgens de consumentenorganisatie geen informatie wilden geven over de herkomst van hun producten en de wijze waarop deze zijn gefabriceerd.

,,Dit is een misverstand, ik ben hier wel pissig over'', zegt Dirk van den Broek van de keten van gelijknamige supermarkten. De Consumentenbond stelt dat het supermarktbedrijf niet heeft gereageerd op ,,herhaaldelijke'' verzoeken om informatie. Maar volgens Van den Broek heeft het bedrijf ,,keurig netjes'' medewerking verleend aan een onderzoek van de bond naar de traceerbaarheid van kip en varkensvlees. Hij geeft toe dat een nadien door de bond toegezonden enquêteformulier niet meer is ingevuld, maar zegt dat de Consumentenbond vervolgens ook niets meer van zich heeft laten horen.

Ook de woordvoerder van het Schuitema-concern (supermarkten) heeft het over een ,,misverstand'' en hekelt de ,,suggestie van een zwarte lijst''. In de, op internet (www.consumentenbond.nl) gepubliceerde lijst, staan de A&P-vestigingen van het bedrijf genoemd. Volgens de woordvoerder zijn deze vestigingen omgebouwd tot C1000-winkels. Deze operatie is in de eerste helft van het vorig jaar voltooid.

Vendex KBB komt op de lijst voor met de V&D-warenhuizen en winkels van M&S Mode en de toevoeging: `verwees naar moederbedrijf Vendex KBB'. De woordvoerder van Vendex KBB vermoedt dat ,,eerder sprake is van een communicatieprobleem dan van onwilligheid''. De Hema- en Bijenkorfvestigingen van het concern hebben de vragenlijst van de Consumentenbond wel beantwoord. De woordvoerder wijst erop dat Vendex KBB sinds 1999 een gedragscode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft. Vorig jaar is die code verder aangescherpt, aldus de woordvoerder. Vendex KBB wil de enquête alsnog invullen, zodat ,,we zo snel mogelijk van die lijst af zijn''.

Miss Etam (modewinkels) stelt wel degelijk informatie te hebben geleverd, maar volgens directeur Arnold Perizonius werkt het bedrijf nog aan een sluitend controlesysteem voor onder meer de herkomst van katoen en een databank voor leveranciers ervan. Dit wordt in internationaal verband gedaan.

De Consumentenbond heeft in de afgelopen anderhalf jaar 45 bedrijven in vier sectoren verzocht om informatie. Tien hiervan zijn op de lijst terechtgekomen. ,,Het gaat erom een discussie op gang te brengen'', zegt een woordvoerster van de bond.