Het Mahler-incident 2

Naar aanleiding van het artikel `Het `vergeten' Mahler-incident' staat op cd', het volgende:

Als 17-jarig meisje (in avondjurk! – dat was voor de oorlog verplicht op donderdagavondconcerten), was ik met mijn moeder bij het door Kasper Jansen besproken concert.

Volgens ons e.a. kwam de bedoelde vrouw naar voren en riep ,,pfui! pfui! Deutschland über alles''. Volgens mijn ouders en aanwezige kennissen was dit een duidelijk antisemitische en nationaal-socialistische manifestatie en een verwijt aan de dirigent.

Het was ook een van de meerdere incidenten van deze periode (september 1939 - mei 1940) waar misschien wegens de neutraliteit van Nederland in het openbaar geen ophef van gemaakt werd.

    • M.A. ten Haaf-Wetzlar