Financieel toezicht samengevoegd

De fusie tussen De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer kan doorgaan. De ministers van Financiën en Sociale Zaken maakten gisteren bekend het samengaan per 2005 goed te keuren. De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met het voorstel. De Nederlandsche Bank houdt bedrijfseconomisch toezicht op de banken, terwijl de pensioenkamer de verzekeraars en pensioenfondsen controleert.