Directie van bank VPV treedt terug

De driehoofdige directie van de Goudse vermogensbeheerder Veer Palthe Voûte (VPV) heeft haar belangrijkste taken neergelegd. De schorsing is naar verluidt gebeurd op last van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder weigert commentaar.

De schorsing is het directe gevolg van het voorkennisonderzoek dat het openbaar ministerie vorig jaar naar de gang van zaken bij VPV heeft geopend. Justitie verdenkt de voltallige directie van handel met voorkennis, dan wel het doorspelen van koersgevoelige informatie aan derden tijdens de voorbereidingen van een bod op een aantal beleggingsmaatschappijen in het najaar van 1999.

De schorsingsmaatregel is al ruim een week geleden genomen. Toen zijn ook twee bestuurders van Dresdner Bank, het moederbedrijf van VPV, aan de directie toegevoegd zodat er toch mensen in het management zitten die tekenbevoegdheid hebben en namens de vennootschap rechtsgeldig verbintenissen kunnen aangaan. Tot nu toe weigerde de directie van VPV hierop commentaar. Directeur M. van Wulfften Palthe, een van de verdachten, stelt nu dat de directie ,,tijdelijk'' terugtreedt. In een persbericht dat de bank vanmorgen uitgaf stelt VPV: ,,Omdat het onderzoek nog enige tijd in beslag zal nemen, is de directie van mening dat de zorgvuldigheid jegens de onderneming en haar cliënten dit formele besluit noodzakelijk maakt.'' Van Wulfften Palthe kon vanochtend niet aangeven waarom de vermogensbeheerder ruim een week gewacht heeft met het bekendmaken van de bestuurswisselingen en schorsing van de directie. ,,Wij waren er nog niet klaar voor om het te communiceren'', aldus de directeur.