Cultureel relativisme

In de krant van 28 januari schrijft filosoof Menno Lievers:

,,Cliteurs analyse van cultureel relativisme in zijn recente boek Moderne Papoea's getuigt van weinig nauwgezet onderzoek. Relativisme is een gepaste houding, waar de werkelijkheid ons geen norm verschaft om te bepalen of een uitspraak waar is.'' De laatste zin van Lievers lijkt mij niet gebaseerd op enig nauwgezet onderzoek. Daar heb ik niets op tegen, maar wel dat hij mijn boek als ,,weinig nauwgezet onderzoek'' typeert om kennelijk geen andere reden dan dat hij het met mij oneens is.

    • Paul Cliteur