Biometrie in Kamer geen taboe meer

De Kamer wil onder voorwaarden instemmen met het opnemen van biometrische gegevens in het paspoort. Maar misbruik moet voorkomen worden, vinden de partijen.

Het wetsontwerp dat toepassing van biometrie in het paspoort mogelijk moet maken, is sinds een jaar in behandeling bij de Tweede Kamer. De reacties van de verschillende fracties op het voorstel van demissionair minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) lopen sterk uiteen, zo blijkt uit de schriftelijke samenvatting. De minister is nu weer aan zet en zal onder meer moeten aangeven hoe de nieuwste techniek kan worden gebruikt bij de aanmaak van paspoorten. Daarnaast verricht het speciale paspoortteam van het ministerie, het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, een onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwste techniek.

De CDA-fractie blijkt voorstander van biometrie, maar heeft wel twijfels over de bescherming van de privacy. De biometrische kenmerken die worden opgeslagen, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan uitsluitend om iemand te identificeren, stelt het CDA.

Ook de VVD stemt in met biometrie, maar wil de voorgestelde wijziging van de Paspoortwet pas goedkeuren als alle vragen zijn beantwoord. Volgens de liberalen past de nieuwe techniek wel bij de invoering van een algemene identificatieplicht, zoals aangekondigd in het akkoord van het vorige kabinet. ,,Het is een goede zaak om juridisch voorbereid te zijn door alvast de mogelijkheid van biometrie vast te leggen'', aldus de VVD.

GroenLinks denkt daar anders over en vindt het nog te vroeg voor een wetswijziging, onder meer ,,omdat de techniek nog volop in ontwikkeling is''. De SP vindt de ontwikkeling zorgelijk en vraagt zich af of Nederland straks ook biometrische kenmerken gaat afnemen van burgers uit andere landen wanneer ze Nederland binnenkomen of van (alle) asielzoekers. D66 juicht de invoering van biometrie daarentegen weer toe.

De PvdA-fractie had nog niet schriftelijk gereageerd op de voorgestelde wetswijziging, maar volgens Kamerlid Van Heemst gaat het slechts ,,om het bieden van een juridisch kader en zullen nog vele stappen nodig zijn alvorens biometrie echt wordt ingevoerd''. Van Heemst wil dat Nederland zoiets doet ,,met zoveel mogelijk andere landen''. De techniek kan volgens hem ,,een geweldige stap zijn ter verbetering van de betrouwbaarheid van het paspoort'' en daarom zal de PvdA-fractie geen bezwaar maken tegen de voorgestelde aanpassing van de Paspoortwet.

Naast een meerderheid in de Kamer is ook de Raad van Hoofdcommissarissen voorstander van het opnemen van biometrische kenmerken in paspoorten, om ,,toenemende fraude van legitimatiebewijzen'' tegen te gaan. De raad schrijft dit vanochtend in een advies over plannen van minister Donner (Justitie) om een algemene identificatieplicht in te voeren.