Berlusconi razend over besluit Hof

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft de rechterlijke macht in zijn land gisteren op ongemeen felle wijze de oorlog verklaard, nadat het Hof van Cassatie besloot een rechtszaak tegen hem niet te verplaatsen.

Niet in een persconferentie, maar in een videoboodschap die journalisten van zijn drie commerciële tv-kanalen en die van de Rai gisteren rond het middaguur in zijn Romeinse privé-villa mochten afhalen, zonder dat ze een vraag konden stellen. Van achter een wit bureau omgeven door twee rijen boeken trekt de Italiaanse premier van leer tegen de volgens hem ,,linkse en Jacobijnse'' magistratuur die zich ,,verzet, verzet, verzet'' tegen degene die ,,door de kiezers is gekozen om te regeren.'' Er zou sprake zijn van een ,,ongelooflijke juridische vervolging''. Hij somt op waaraan hij is blootgesteld sinds hij politiek actief is: 87 strafprocessen, 1561 hoorzittingen, 470 huisbezoeken door politie en financiële controleurs, een miljoen in beslaggenomen pagina's en 270 rekeningen die zijn uitgekamd.

Wat hem dinsdag overkwam, is voor Berlusconi de druppel: het oordeel van het Hof van Cassatie dat hem in het ongelijk stelt en bepaalt dat de rechters die hem in Milaan vervolgen neutraal zijn. De consequentie van deze uitspraak is dat de Milanese rechtbank een vonnis zal vellen over de vraag of Berlusconi schuldig is aan omkoping van rechters in Rome eind jaren tachtig en begin jaren negentig in een poging de zeggenschap te krijgen over een levensmiddelenconcern en een uitgeverij.

In zijn videobrief kondigt Berlusconi aan dat hij tot het uiterste zal gaan bij het vervullen van zijn plicht, zonder het mandaat van de kiezer te verraden. Een veroordeling zal hem daarbij niet stoppen. Immers wie ,,regeert op basis van de soevereine wil van de kiezers, kan alleen worden beoordeeld door zijn gelijken''. De regering ,,is van het volk dat zij representeert, en niet van degenen, die na het doorstaan van een sollicitatieconcours een toga hebben aangetrokken en die vervolgens alleen de taak hebben de wet toe te passen''.

Als het aan de Italiaanse premier ligt wordt de in 1993 afgeschafte immuniteit van parlementariërs en leden van de regering weer in ere hersteld. Een parlementaire commissie moet onderzoeken of rechters die de afgelopen tien jaar politici en industriëlen vanwege corruptie hebben vervolgd hun positie hebben misbruikt.

De premier sloot zijn vier minuten durende speech, die in Italië is ingeslagen als een bom, af met zijn karakteristieke scheve glimlach en de woorden: ,,En nu, zoals altijd, weer aan het werk.'' Een paar uur vertrok hij naar Londen om een mogelijke oorlog tegen Irak en de rol van Italië daarin door te spreken. Het land achterlatend in verwarring, de oppositie kokend van woede, de rechters en president Ciampi oorverdovend stil.

    • Bas Mesters