`Angola negeert ex-rebellen'

De Angolese regering verwaarloost de 80.000 gedemobiliseerde rebellen en hun ruim 300.000 familieleden die al sinds het einde van de burgeroorlog negen maanden geleden in afgelegen kampen verblijven. Daarmee brengt ze de stabiliteit van het land in gevaar, zei gisteren de leider van de vroegere rebellenbeweging Unita die inmiddels is omgevormd tot politieke partij. Hij verweet de regering dat ze niet eens een plan heeft om de rebellen en hun familieleden terug te brengen in de burgermaatschappij, terwijl dat in het vredesakkoord wel afgesproken was. Volgens de regering hebben inmiddels 12.000 ex-rebellen en 33.000 van hun familieleden spontaan de kampen verlaten.