Tweeling De Boer laat spelersfonds CFK dagvaarden

Advocaat mr. Cor Hellingman heeft namens Ronald en Frank de Boer het Contractspelers Fonds KNVB (CFK) gedagvaard. Het twistpunt betreft vooral de bijdrage (288.150 euro per jaar) die het CFK betaalt aan de spelersvakbond VVCS voor kennis en voorlichting.

Hellingman omschreef het bestuur van het pensioenfonds gisteravond als ,,een stel regenten''. De dagvaarding geldt voor 2 juli. Voor die tijd verwacht het CFK zoveel opheldering te kunnen verschaffen dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen.

Ook ProProf, de tweede vakbond voor profvoetballers van Nederland, heeft zich gekant tegen die financiële ondersteuning. Toch wil de organisatie zelf ook een bijdrage, als ze plaats mag nemen in het bestuur. Het CFK is opgericht door de VVCS en deelt ook een kantoor met de vakbond in Gouda.

ProProf, een initiatief van een aantal spelersmakelaars, eist al enige tijd een bestuurszetel op in het CFK. Het contractspelersfonds heeft voorlopig aan een vertegenwoordiger van ProProf een toehoorderschap aangeboden. Dit kan binnenkort tot een volledig bestuurslidmaatschap leiden.

ProProf heeft de handreiking echter afgewezen. De vakbond, waarbij een aantal internationals en topvoetballers is aangesloten, beschikt slechts over 170 spelers die als lid zijn aangesloten. Van dit aantal zijn vijftien namen bij het CFK niet bekend. Dat bleek toen de stichting naar de geloofsbrieven vroeg van ProProf, die steeds beweerde 400 profs tot zijn leden te mogen rekenen. ,,Maar de vertrouwensrelatie kan groeien'', zegt CFK-directeur Harko de Vlaming.

Tot verbazing van het bestuur van het CFK wilde Ronald noch Frank de Boer zitting nemen in de deelnemersraad die gisteravond werd geïnstalleerd. Onder voorzitterschap van Theo van Duivenbode is deze samengesteld uit Khalid Benlahsen, Danny Blind, Frank Broers, Patrick van Diemen, Danny Hesp, Jurgen Streppel, Dennis den Turk, John Veldman, Jan de Visser en Kees van Wonderen. Voor Frank of Ronald de Boer was een zetel beschikbaar. Maar op advies van advocaat Hellingman, die de zeggenschap van de deelnemersraad te beperkt vindt, besloten ze hiervan geen gebruik te maken.

CFK-directeur De Vlaming bevestigde dat de invloed van de deelnemersraad op het beleid van het fonds beperkt is. ,,Maar je zou als bestuur wel gek zijn er niet naar te luisteren. Dit orgaan gaat een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van het CFK.''

De deelnemersvergadering van het CFK had gisteravond een turbulent verloop. In Zeist bevond zich een bont gezelschap met spelers (Dries Boussatta), makelaars, advocaten en enkele ex-voetballers. Een spelersbegeleider vertrok voortijdig omdat hij vond dat persoonlijke vetes over de ruggen van de spelers werden uitgevochten. Vooraf was al duidelijk dat de stemmenverhouding (VVCS 450, CFK 150) niet kon leiden tot een bestuurscrisis. De door Hellingman aangekondigde motie van afkeuring over de jaarrekening bleef uit.

Er was de afgelopen maanden vanuit de voetbalwereld kritiek op het rendement van het pensioenfonds (2078 deelnemers, 373 miljoen euro in kas) dat vooral is bedoeld als overbruggingsuitkering voor spelers na afloop van hun loopbaan. Het beleggingsresultaat was nul, terwijl veel pensioenfondsen in het rood belandden. PGGM liet bijvoorbeeld min 6,9 procent noteren. Het CFK kon gezien de dramatische ontwikkelingen op de aandelenmarkt uit de rode cijfers blijven door tachtig procent te beleggen in obligaties en twintig procent in aandelen. De opbrengst van de beleggingen zakten toch van 11,4 miljoen euro in het boekjaar 2000/2001 naar 227,062 euro in 2001/2002. De deelnemers kregen zo geen rente bijgeschreven.

Dat leidde tot felle kritiek uit de hoek van de gebroeders De Boer en vooral Ronalds schoonvader en zaakwaarnemer Rob Cohen. Zij stelden dat een spaarrekening meer zou hebben opgeleverd. CFK-directeur De Vlaming diende hen gisteravond van repliek. ,,Als wij de totale inleg op spaarrekeningen hadden gestort, zouden we tachtig banken nodig hebben gehad. Het CFK heeft de laatste tien jaar een gemiddeld rendement behaald van 6,4 procent. Met spaarrente was dat 3 procent geweest.''

Volgens Hellingman mag het CFK niet worden vergeleken met een pensioenfonds, maar is het meer een instelling die lijfrentes uitkeert. Van zo'n instituut mag een beter rendement worden verwacht, meent de advocaat van de gebroeders De Boer.

Ondanks het aangescherpte incassobeleid blijft het innen van de CFK-premies bij de clubs een constante bron van zorg. Op 30 juni 2002 had het fonds voor 11,34 miljoen euro aan vorderingen uitstaan. Dat bedrag is, uitgezonderd 1,6 miljoen euro, door de clubs overgemaakt naar het kantoor in Gouda. Met drie clubs is een betalingsregeling getroffen. Dit seizoen liep de achterstand al weer op naar ruim 4,5 miljoen euro.

Het CFK zal niet accepteren dat, zoals bij FC Utrecht, spelers hun premies inleveren om de tekorten van hun club aan te zuiveren. ,,Daar kunnen we absoluut niet meer akkoord gaan'', aldus De Vlaming. ,,Dan zou er een stuk financiering plaatsvinden over de ruggen van de voetballers.''

    • Erik Oudshoorn