Stop op productie vlamvertrager

De chemische fabriek Broomchemie in Terneuzen mag de vlamvertragende stof FR 720 niet meer produceren. De Raad van State heeft een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan Broomchemie verleende milieu- en lozingsvergunning vernietigd. In een vandaag gepubliceerde uitspraak deelt het rechtscollege de vrees van milieuorganisaties als Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie dat de broomhoudende stof zeer gevaarlijk voor het milieu en de volksgezondheid kan zijn. Vergelijkbare broomverbindingen staan als zeer gevaarlijk bekend.