Personalia: Carla Eradus

Het kabinet heeft de 52-jarige mr. A. (Carla) Eradus per 1 april benoemd tot president van de rechtbank in Amsterdam. Zij volgt mr. R. Gisolf op, die met pensioen gaat. Eradus is sinds 1997 president van het gerechtshof in Leeuwarden. Daarvoor werkte zij bij de rechtbank in Amsterdam, waar zij verschillende functies bekleedde. Eradus was achtereenvolgens rechter, vice-president en coördinerend vice-president van de rechtbank.