Partijen houden vast aan mening over oorlog Irak

CDA en PvdA houden bij het begin van hun besprekingen over de kabinetsformatie vast aan hun eigen standpunten over Irak. Die lopen op veel punten uiteen, waardoor ze de formatie van een nieuw kabinet kunnen bemoeilijken.

Zo verschillen CDA en PvdA van mening over de noodzaak van een nieuwe VN-resolutie alvorens er eventueel militaire actie kan worden ondernomen tegen Irak. Het CDA noemt zo'n resolutie ,,wenselijk''. De PvdA vindt die ,,noodzakelijk''. ,,De steun van alleen de Engelsen en de Amerikanen voor een militair optreden zou voor ons onvoldoende zijn'', verklaarde Pvda-woordvoerder Koenders vanmorgen.

De PvdA'er stelt bovendien dat zijn partij tegen de militaire voorbereidingen in het Golfgebied is die de Verenigde Staten en andere landen al enige tijd treffen. Het CDA daarentegen steunt de Amerikaanse aanpak. ,,Wij vinden een stok achter de rug nodig om de druk op Saddam Hussein te handhaven'', aldus het Kamerlid Eurlings vanmorgen.

Beide partijen zijn het er wel over eens dat de VN-inspecteurs intussen de kans moeten krijgen hun werk op een degelijke manier af te ronden. Daarna zal bekeken moeten worden hoe de zaak verder wordt afgewikkeld.

PvdA-fractieleider Bos, die deze week besprekingen is begonnen met CDA-leider en demissionair premier Balkenende, heeft gisteren overigens volgens bronnen in CDA en PvdA laten weten dat hij de kwestie-Irak vooralsnog niet aan de orde wil stellen bij de formatieonderhandelingen. Mochten er belangrijke nieuwe ontwikkelingen rond Irak zijn, dan is het aan het demissionaire kabinet om daarover te beslissen, zo onderstreepte Bos gisteren. Wel behoudt de PvdA zich het recht voor een eigen standpunt in te nemen over de kwestie.

Mochten de standpunten van het kabinet van CDA, VVD en LPF sterk afwijken van dat van de PvdA, dan zou dat de formatiebesprekingen tussen CDA en PvdA kunnen bemoeilijken. Minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) heeft overigens eerder aangegeven dat hij graag een breed draagvlak zou hebben bij de Nederlandse besluitvorming over Irak.

Balkenende is intussen, naar gisteren bekend werd, maandagavond opgebeld door de Amerikaanse president Bush. Deze wenste de CDA-leider geluk met zijn verkiezingsoverwinning, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook de kwestie-Irak kwam aan de orde tijdens het ruim een kwartier durende gesprek. Balkenende onderstreepte dat er niet overhaast moet worden opgetreden tegen Irak. Nederland zou graag een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad over Irak zien voor er eventueel actie tegen Irak wordt ondernomen.

Minister De Hoop Scheffer verklaarde vanmorgen dat hij de State of the Union-toespraak van president Bush van gisteravond ,,een hard maar consistent verhaal'' vindt. Bush kondigde aan dat de VS volgende week met bewijzen zullen komen over de vernietigingswapens die Irak nog heeft en over banden tussen Irak en de islamitische terreur-oraganisatie Al-Qaeda. De Hoop Scheffer handhaaft echter volgens een woordvoerder zijn standpunt dat het zwaartepunt van het beleid over Irak thans bij de VN moet liggen.