Opsluiten dief in winkel mag van OM

Een winkelier mag een winkeldief tegen de grond houden om te voorkomen dat deze de benen neemt. Maar de dief ,,een paar flinke klappen'' geven, niet. Dat blijkt uit richtlijnen die het openbaar ministerie (OM) vandaag op zijn website gepubliceerd heeft. Het OM haakt hiermee in op de discussie over het opsluiten van winkeldieven door winkeliers, zoals in Oldenzaal.

Opsluiten mag, stelt het OM, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het OM baseert zich op artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering, waarin staat dat ,,ingeval van ontdekking op heter daad ieder bevoegd is den verdachte aan te houden''. Volgens het OM moet inderdaad sprake zijn van heterdaad. Dat is bijvoorbeeld ook het geval als iemand ziet dat een dief of inbreker er met de buit vandoor gaat.

De winkelier en zijn personeel mogen bij de aanhouding en daarna geen ,,onnodig geweld'' gebruiken. ,,Zowel politiemensen als officieren van justitie zijn in de praktijk coulant tegenover burgers die het initiatief hebben genomen om iemand aan te houden'', stelt het OM.

Maar er is een grens: ,,Zodra de verdachte zich heeft overgegeven of weerloos is, dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. (...) Wanneer het geweld doorgaat nadat iemand is aangehouden, slaat het om in redeloos geweld.''

Na de aanhouding moet de winkelier direct de politie bellen om te vragen de dief te komen ophalen. Zo mogelijk moet de dief ,,onverwijld'' worden overgedragen, mét de gestolen (en weer afgepakte) goederen.

Als de politie niet direct ter plaatse kan zijn, mag de dief worden opgesloten, maar alleen in een ruimte die geen lichamelijk of andersoortig gevaar oplevert. De winkelier moet regelmatig checken hoe de dief eraan toe is. Het OM benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de dief wordt ,,tentoongesteld''. ,,Dat geldt zeker voor voorzieningen die speciaal met het oog op het ophouden van aangehoudenen zijn ingericht.''

Onder winkeliers was het al gewoonte om winkeldieven op te sluiten in het magazijn of een andere afgesloten ruimte. Een meubelhandelaar in Oldenzaal ging daarin nog een stap verder. Hij liet eerder deze maand een speciale cel voor winkeldieven bouwen, een uit staalgaas opgetrokken ruimte van vier bij tweeënhalve meter, met toilet en wastafel.