`Oorlog tegen Irak ramp voor Afrika'

De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki heeft gisteren gewaarschuwd voor de ,,rampzalige gevolgen' die een oorlog tegen Irak voor Afrika zal hebben. Stijgende olieprijzen zullen er volgens Mbeki toe leiden dat de hulp die de grootste industrielanden vorig jaar aan Afrika hebben toegezegd, in één klap teniet wordt gedaan.

De president verwees gisteren naar de Yom Kippur-oorlog van 1973 in het Midden-Oosten. Toen verviervoudigde de prijs van olie en werd de schuldenlast voor de meeste Afrikaanse landen onbeheersbaar. ,,Een herhaling van die crisis betekent rampspoed voor dit continent', zei Mbeki. De president gaat uit van het zwartste scenario waarbij de prijs voor een vat ruwe olie zou worden opgestuwd tot 80 dollar. De prijs schommelt nu rond 30 dollar per vat.

Op de laatste top van de grootste industrielanden plus Rusland (G8) vorig jaar juni stelden de wereldleiders zes miljard dollar beschikbaar voor het economisch herstelplan voor Afrika, Nepad. President Thabo Mbeki is een van de architecten van het plan. De Zuid-Afrikaanse regering heeft de afgelopen maanden de Amerikaanse regering herhaaldelijk bekritiseerd voor de oorlogsplannen tegen Irak. Zuid-Afrika neemt die kritische houding ook aan als voorzitter van de Afrikaanse Unie en van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM).

Ook oud-president Mandela heeft zich tegen de oorlog uitgesproken. Hij noemde Amerika een bedreiging voor de wereldvrede. Volgens de oud-president toont het Westen minder respect voor de Verenigde Naties sinds de organisatie wordt geleid door een zwarte secretaris-generaal.

President Mbeki drong gisteren aan op meer tijd voor de VN-wapeninspecteurs voor hun zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak. ,,Het duurt nu eenmaal lang voor je met zekerheid kunt zeggen dat zulke wapens zijn vernietigd.' Hij herinnerde aan de wapeninspecties in Zuid-Afrika aan het einde van het apartheidstijdperk. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) had toen twee jaar nodig om de inspecties af te ronden, met de volledige medewerking van de toenmalige regering-De Klerk.