Nu krijgt Walcheren de volle olielaag

De olie van de Tricolor heeft inmiddels de hele kust van Walcheren bereikt. Toch zijn dierenartsen en vrijwillers, op zoek naar dode vogels, blij dat de olie niet meer op de golven drijft. ,,Deze olie ligt in elk geval stil.''

De golven beuken op de strekdammen. De noordwestenwind jaagt zand over het strand. De paviljoens zijn verlaten, de bezoekers moeten het doen met een bord: welkom op het badstrand van Westkapelle.

Op het strand liggen dikke plakken olie. Hier en daar bolt de olie op en blijkt een vogelkadaver te verbergen. ,,Dat zijn teerballen'', zegt Pim Wolf, die als vrijwilliger dode zeekoeten en alken verzamelt en in vuilniszakken propt. De snavels prikken door het plastic heen. Andere vogels zijn besmeurd met olie maar zijn nog niet bezweken. Een janvangent spartelt op een rotsachtige dijk. Witte drieteenstrandlopers zijn zwart geworden. De dode vogels gaan naar het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in Middelburg. Gewonde vogels worden overgebracht naar vogelasiels zoals De Mikke in Middelburg. Op het strand tussen Westkapelle en Zoutelande op het Zeeuwse eiland Walcheren was gisteren al tien kuub stookolie aangespoeld uit het wrak van de Tricolor, het schip dat half december zonk in het Nauw van Calais.

Vandaag is de hoeveelheid olie op het strand vermoedelijk verdubbeld. Er ligt nu olie langs vrijwel de gehele kust van Walcheren, niet alleen bij Westkapelle maar ook bij Zoutelande, Oostkapelle, Domburg, Vrouwenpolder en Vlissingen. Ook is, tot grote ongerustheid van Zeeuwse natuurbeschermers, olie de Oosterschelde binnengedrongen. De olie is afkomstig van drie kilometerslange olievlekken die gisteravond voor de kust van Schouwen, Walcheren en voor Zeebrugge lagen. Schouwen lijkt gespaard te worden doordat de wind inmiddels is gedraaid naar het noordwesten.

De grootste olievlek, voor de kust van Schouwen-Duiveland, was zes kilometer lang en tweehonderd meter breed. De twee andere olievlekken waren beide vijf kilometer lang en honderd meter breed. Volgens Rijkswaterstaat bedroeg de dekkingsgraad twee procent olie. Rijkswaterstaat is vanmiddag langs de kust van Walcheren en in de Oosterschelde begonnen met het opruimen van de olie. Er is een vliegtuig ingezet om de schade in de Oosterschelde te peilen, alsmede een opruimschip.

Op de stranden wordt gewerkt met een shovel en een zeefmachine die zand en olie kan scheiden en verder is het werken met schepjes en emmertjes. ,,Wij hopen eigenlijk dat de olie vannacht weer terugspoelt naar zee'', zegt Bert Backus, coördinator van de actie bij Rijkswaterstaat.

Op de kust bij Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen, vlak bij het Belgisch-Nederlandse natuurgebied `t Zwin, dreigde gisteren al olie aan te spoelen. Uit voorzorg werd een oliekerende constructie in het water aangebracht. Deze `worst' gevuld met lucht en water heeft de afgelopen nacht goed doorstaan, zo melden waarnemers. Naar het zich laat aanzien hebben de oliedeeltjes het Zwin niet vervuild.

Vogelaar Pim Wolf heeft op het strand van Westkapelle over een afstand van 750 meter ,,tenminste 35 zeekoeten'' en ,,zeker tien alken'' dood aangetroffen. Van een echte ramp is nog geen sprake zegt Floor Arts van de vogelwerkgroep Walcheren, omdat het aantal slachtoffers in de honderden en niet in de duizenden loopt. Toch zullen de komende weken veel met olie besmeurde vogels alsnog sterven, verwacht Arts. ,,Hun verenkleed is lek en dat leidt meestal tot een fatale longontsteking.''

Vrijwilliger Pim Wolf legt de vuilniszak in zijn auto en wrijft het zout uit zijn ogen. Hij zegt nog ,,blij'' te zijn dat de olie op het strand ligt en niet meer op de golven drijft. ,,Op de golven maakt de olie nog meer slachtoffers. Deze olie ligt in elk geval stil''.