Meeste boetes uitgedeeld in bebouwde kom

Meer dan de helft (53 procent) van de snelheidsovertreders wordt betrapt binnen de bebouwde kom. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat de lichtere verkeersovertredingen afhandelt waar geen rechter aan te pas komt. Bijna een kwart van de overtreders wordt geflitst op provinciale wegen. Daar gebeuren naar verhouding ook de meeste dodelijke ongevallen. Nog geen 10 procent van de bekeuringen wordt uitgeschreven op wegen waar een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur geldt. Het aantal verkeersboetes is licht gestegen, van 9,2 miljoen in 2001 naar 9,5 miljoen vorig jaar. In 2000 kreeg het CJIB bijna 7,8 miljoen verkeersboetes te verwerken. De meeste verkeersboetes (6,9 miljoen) werden vorig jaar uitgedeeld wegens het overtreden van de maximumsnelheid. Het gemiddelde sanctiebedrag was 41 euro 50.