Levensduur van hout verlengen

Palletbouwer Kees Faber (61), directeur van de Faber Halbertsma Groep, de grootste fabrikant van houten pallets in Europa, wordt voorzitter van het Platform Hout. Het platform behartigt de belangen van het bij de bos- en houtketen betrokken bedrijfsleven. ,,Hout is een prachtig, natuurlijk product, dat niet verloren mag gaan'', zegt Faber. Is daar sprake van dan? ,,Op zich niet, maar hout is onze grondstof, dus het is voor ons van levensbelang om die veilig te stellen.'' Het Platform Hout verenigt timmerfabrikanten, de papier- en kartonindustrie, houthandelaren en de palletindustrie, de sector waar Faber zelf uit afkomstig is. ,,Wij zijn met de houten pallets bijvoorbeeld heel ver in het verlengen van de levensduur van hout. Kapotte pallets komen weer bij ons terug, zodat we die kunnen repareren en ze weer opnieuw gebruikt kunnen worden.'' In principe heeft hout volgens Faber drie `levens': eerst als massief hout, daarna in de vorm van houtsnippers en ten slotte als brandstof. ,,Hout kun je heel goed recyclen.''

personalia@nrc.nl

    • Jochen van Barschot