Geen ontslagen Wereldomroep

De reorganisatieplannen bij de Wereldomroep zijn voorlopig van de baan. Hoofdredacteur F. Eland zal samen met de afdelingshoofden een nieuw plan uitwerken. Dat is de uitkomst van overleg tussen hoofdredactie, directie en de afdelingshoofden. In het reorganisatieplan zouden zestig banen worden geschrapt en een nieuwe werkwijze worden ingevoerd. Het voornemen veroorzaakte veel onrust onder de vierhonderd werknemers. De nieuwe werkwijze zou in oktober ingaan. Het was onder meer de bedoeling gedurende de wintermaanden de Nederlandstalige uitzendingen in Europa terug te brengen van tien tot drie uur per dag. Verder zou de zender voor de Nederlandse uitzendingen minder eigen materiaal produceren en nauwer samenwerken met de `binnenlandse' publieke omroep.