FNV wil controle ondernemingsraad op loonbepaling

De vakcentrale FNV wil dat de werkgevers in de komende Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wettelijk verplicht worden om hun loonbepaling aan de ondernemingsraden te laten zien. Door deze controlerende functie van de ondernemingsraden (OR) denkt de FNV dat het verschil tussen mannen- en vrouwenlonen kan worden aanpakt.

De loongegevens zijn al voorhanden voor de OR, maar ze worden volgens de FNV sporadisch verstrekt door de werkgever. Ook zullen de loongegevens uitgesplitst moeten worden naar geslacht en leeftijd. ”Dat gebeurt nu niet.”

Volgens vice-voorzitter K. Roozemond blijft er een onverklaarbaar verschil van 5 à 7 procent bestaan tussen mannen- en vrouwenlonen. De OR kan volgens de FNV aan de hand van de checklist 'Gelijke Beloning' van de Stichting van de Arbeid, een landelijk overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, bepalen of er onderscheid wordt gemaakt.