`Deze natie vecht met aarzeling, we kennen de prijs'

De tweede State of the Union toespraak van president Bush stond in het teken van de oorlog.

,,De eigenschappen van moed en medeleven waar we in Amerika naar streven bepalen ook onze houding in het buitenland. De Amerikaanse vlag staat voor meer dan onze macht en onze belangen. Onze grondleggers hebben dit land in dienst gesteld van de menselijke waardigheid, de rechten van iedere persoon en de kansen voor ieder leven. Met deze overtuiging gaan wij de wereld in om de behoeftigen te helpen, de vrede te bewaren en de plannen van mensen die kwaad willen.''

[...]

,,Terwijl ons land militairen stuurt en allianties bouwt om onze wereld veiliger te maken dienen we als gezegend land onze roeping niet te vergeten de wereld beter te maken.''

[...]

,,Meer dan drieduizend vermeende terroristen zijn in verschillende landen in hechtenis genomen. En vele anderen is een ander lot ten deel gevallen. Laat ik het zo zeggen: zij vormen niet langer een probleem voor de Verenigde Staten en onze vrienden en bondgenoten.''

[...]

,,We hebben er voor gezorgd dat de terroristen op de vlucht zijn. En we zullen ze blijven opjagen. De terroristen leren een voor een wat de betekenis is van Amerikaanse gerechtigheid.''

[...]

,,Het grootste gevaar in de oorlog tegen het terrorisme, het grootste gevaar dat Amerika en de wereld bedreigt, zijn de onwettige regimes die naar nucleaire, chemische of biologische wapens streven of die al bezitten.''

[...]

,,Twaalf jaar geleden zag het er naar uit dat Saddam Hussein het laatste slachtoffer zou worden in de oorlog die hij was begonnen en had verloren. Om zichzelf te sparen ging hij akkoord met de ontmanteling van alle massavernietigingswapens. In de twaalf jaar die erop volgden heeft hij die overeenkomst systematisch geschonden.''

[...]

,,De dictator van Irak ontwapent niet. Hij misleidt.''

[...]

,,Saddam Hussein kan met kernwapens en een compleet wapenarsenaal van chemische en biologische wapens zijn ambities hervatten voor de verovering van het Midden-Oosten en dood en verderf zaaien in die regio.

En dit Congres en het Amerikaanse volk moeten nog een andere dreiging onder ogen zien. Bewijzen gebaseerd op inlichtingen, geheime contacten en verklaring van mensen die nu in hechtenis zijn, wijzen uit dat Saddam Hussein terroristen, onder wie leden van Al-Qaeda, helpt en bescherming biedt.''

[...]

,,Sommigen hebben gezegd dat we niet moeten optreden voordat de dreiging op handen is. Sinds wanneer waarschuwen terroristen en tirannen dat zij er aan komen?''

[...]

,,De dictator die 's werelds gevaarlijkste wapens bezit, heeft ze al toegepast op hele dorpen waarbij hij duizenden van zijn eigen burgers dood, blind en misvormd heeft gemaakt. (...) Als dit niet het kwaad is, dan heeft het woord kwaad geen betekenis.''

[...]

,,We willen overleg plegen [binnen de VN] maar laat er geen twijfel over bestaan: als Saddam Hussein niet volledig ontwapent dan zullen wij in het belang van ons volk en de internationale vrede een coalitie aanvoeren om hem te ontwapenen.''

[...]

,,Amerikanen een oorlog in sturen is de moeilijkste beslissing die een president kan nemen. De technologie om een oorlog te voeren is veranderd. De risico's en de pijn van een oorlog niet. Voor de moedige Amerikanen die het risico zullen dragen is geen overwinning zonder verdriet. Deze natie vecht met grote aarzeling, omdat wij de prijs kennen, en opzien tegen de dagen van rouw die onvermijdelijk komen. We streven naar vrede, en soms moet vrede worden verdedigd. Een toekomst met verschrikkelijke dreigingen is geen toekomst.''