De Boer: gun moslims tijd

Nederlanders moeten de moslims meer tijd gunnen om wat betreft de interpretatie van de koranteksten ,,tot redelijk inzicht te komen''. Dat zei burgemeester Margreeth de Boer van Leeuwarden dinsdagavond in de Martinuskerk in het Friese Hempens. ,,Zowel het Oude als het Nieuwe Testament bevat teksten die wij in deze samenleving niet meer hanteerbaar achten. Dat inzicht heeft ons eeuwen gekost'', aldus de burgemeester.

In alle belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen doen zich spanningen voor tussen autochtone en allochtone Nederlanders, zei De Boer (PvdA). ,,Daardoor ontstaat onzekerheid en die duwt mensen de fundamentalistische kant op, ook in de politiek. Hoe vaker mensen zoals Paul Cliteur, Ayaan Hirsi Ali en Mat Herben de islam als een abjecte levensovertuiging schetsen, hoe sterker de verschansing van bange onzekere mensen in die godsdienst zal zijn.'' Wie de verscheidenheid in de islam ontkent, toont volgens haar ,,een staaltje van domme desinteresse''.

De oud-minister van VROM viel burgemeester Job Cohen van Amsterdam bij, die in november stelde dat religie een belangrijke rol kan spelen bij integratie van allochtonen. ,,Religie is immers het enige ankerpunt dat zij hebben, wanneer zij de Nederlandse samenleving betreden'', aldus De Boer. ,,Geloof en handelen zijn één en geloof en staat zijn ook één in de islam. Daarbij is de moskee een belangrijker gegeven in het leven van de moslims dan de kerk bij ons.''

Volgens De Boer vormen de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen in Nederland ,,een belangrijk knelpunt in de wederzijdse relatie tussen moslims en christenen''.

Zowel bij christenen als bij moslims worden pogingen tot toenadering gedaan. Maar willen deze pogingen succes hebben, dan moet er meer zijn dan ,,welwillendheid''. ,,Nederlanders moeten zich afvragen waarom ze toenadering zoeken. Is dat omdat we zo bang zijn geworden voor het criminele gedrag van bepaalde rotjongetjes, of zijn we echt geïnteresseerd? De oprechtheid van de bedoelingen zal voor een groot deel het succes van het gesprek bepalen.''