CPB: herziening zorgstelsel nodig

Concurrentie in de zorg is meer dan ooit nodig om de kosten in de zorgsector beheersbaar te houden. Een complete herziening van het zorgstelsel is onvermijdelijk.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het vanmorgen verschenen advies Zorg voor concurrentie, een analyse van het nieuwe zorgstelsel. Om een drastische herziening van het stelsel te laten slagen moet de overheid volgens het CPB een aantal aanvullende maatregelen nemen: het optuigen van een toezichthouder om de concurrentie in de zorg te bevorderen en de huidige concentratietendens bij verzekeringen en ziekenhuizen te beperken. Daarnaast moet er meer inzicht komen in de kosten en de kwaliteit bij ziekenhuizen.

Het CPB waarschuwt voor ongunstige neveneffecten. Kwaliteitsverlies dreigt als er geen prestatienormen worden ontwikkeld die voor alle ziekenhuizen gelden. Bovendien moet volgens hen de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden uitgebreid om toezicht houden op de (minimum)kwaliteit van de zorgverlening. Verder dreigt het gevaar dat concurrentie verzekeraars prikkelt om verzekerden te selecteren op gezondheid en leeftijd. Het CPB stelt voor om het systeem van risicoverevening - met compensaties voor verzekeraars waarbij relatief veel ongezonde patiënten zijn aangesloten - daarom drastisch te verbeteren. ,,De vlag voor een nieuw zorgstelsel kan zeker nog niet uit, maar de risico's zijn beheersbaar'', aldus hoofdonderzoeker Canoy van het CPB.

Volgens het rapport is het huidige centraal geleide zorgstelsel de voornaamse oorzaak van wachtlijsten, beperkte benutting van capaciteit en teveel bureaucratie. In het nieuwe stelsel, dat het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering samenvoegt in één verplichte basisverzekering, is een sleutelrol toebedeeld aan beheerste concurrentie.