Chloortransporten per spoor mogen van rechter blijven

Er zijn geen aantoonbaar grote risico's verbonden aan het vervoer van chloor per spoor. Het chemieconcern Akzo Nobel hoeft dan ook niet met onmiddellijke ingang te stoppen met chloortransporten. Dit heeft de president van de Almelose rechtbank in kort geding bepaald.

20