CDA eist harde garantie van PvdA

Het CDA eist financiële garanties van PvdA-leider Bos dat de PvdA bij regeringsdeelname de Europese afspraken over een begrotingsevenwicht in 2006 zal nakomen.

CDA-leider Balkenende wil daarover uitsluitsel krijgen van Bos, zo melden bronnen in het CDA. Met deze toezegging kan wat het CDA betreft de verkennende fase van de informatie vandaag worden afgesloten. De PvdA stelt zich op het standpunt dat toch al genoeg verkend is, en wil zo snel mogelijk beginnen met onderhandelingen. In PvdA-kringen wordt de CDA-eis over financiële degelijkheid niet als onoverkomelijk gezien. De PvdA is immers steeds bereid geweest de Europese afspraken na te komen, zo is de redenering bij de sociaal-democraten. Bos interpreteert deze overigens wel anders dan Balkenende.

In de verkiezingscampagne verweet Balkenende Bos een verkeerd beeld te geven van de financiële strengheid van de PvdA, omdat hij niet aangaf hoe groot het feitelijke tekort zou worden bij uitvoering van de PvdA-plannen.

In beide partijen is de verwachting dat de verkennende fase van de informatie vandaag kan worden afgesloten. Informateur Donner zou dan vanavond aan de koningin kunnen rapporteren dat er voldoende vertrouwen is tussen CDA en PvdA om verder te onderhandelen.

PvdA-leider Bos onderstreepte gisteren na het eerste verkennende gesprek met Balkenende dat ,,met de sfeer tussen Balkenende en mij nooit zoveel is mis geweest.'' De CDA-leider en demissionair premier toonde zich gereserveerder. ,,Het is aftasten en niet meer dan dat'', aldus Balkenende.

De beide partijleiders zijn een aantal prioriteiten langsgelopen die in het volgende kabinet aan de orde zullen komen. Behalve de aflossing van staatsschuld behoren daartoe onderwerpen als veiligheid, integratie en verkeer. Deze punten waren door informateur Donner opgesteld na consultatie van alle fractieleiders. Bos zei na afloop dat ook het milieu als onderwerp aan de orde is geweest.

Inhoudelijke besprekingen werden niet gevoerd. Vanmiddag zou verder de agenda voor de komende informatiefase aan de orde komen, wanneer de onderhandelingen beginnen. Het CDA houdt vast aan het voornemen alleen de huidige verkennende informateur en demissionair minister van Justitie Donner aan te bevelen als informateur voor de volgende fase. De PvdA zal voorstellen naast Donner een PvdA-informateur aan te zoeken, die ,,goed bekend is met het CDA'', zoals bronnen in de PvdA zeggen. Bos zal niet ingaan op een uitnodiging van het CDA om de onderhandelingen te voeren in gezelschap van zijn beoogde vice-premier. Balkenende zou dan met zijn beoogde fractievoorzitter Verhagen optreden. CDA en PvdA zijn niet van plan buiten de onderhandelaars om afzonderlijke officiële besprekingen tussen fractieleden te laten voeren.