`Weifelend Europa is Axis of Weasels'

Vanavond houdt president Bush de jaarlijkse State of the Union toespraak. Hij wil zijn landgenoten én de rest van de wereld bereiken om `Irak' uit te leggen. Richard Perle is een van de bedenkers van die oorlog.

Een hardnekkig gerucht in Washington wil dat Richard Perle op een vergadering in de week na de aanslagen van 11 september 2001 er voor pleitte onverwijld Irak te straffen. Het ziet er naar uit dat hij zijn zin krijgt. President Bush volgt sinds afgelopen zomer de lijn-Perle.

Wat maakte Richard Perle, die voorzitter is van de Defense Policy Board van het Amerikaanse ministerie van Defensie, zo zeker van zijn zaak? Vooral een wereldbeeld dat afwijkt van wat men binnen het Atlantisch bondgenootschap en de Verenigde Naties gewend is. Hij ziet weinig heil in multilateralisme. Evenmin in ,,besluitvorming in commissie-verband'', zoals hij de gang van zaken binnen de Europese Unie beschrijft.

Nu het Irak van Saddam Hussein in zijn ogen genoegzaam heeft bewezen geen ernst te maken met ontwapening, getuigen verdere verzoeken van de Europese leden van de Veiligheidsraad van ,,een moreel fiasco, een onvermogen te zien hoe de meeste mensen op aarde worden geregeerd''. Tijdens een ontmoeting met correspondenten, gisteren in Washington, noemde hij het weifelende Europa, met Frankrijk en Duitsland voorop, de `Axis of Weasels'.

Een `weasel' is iemand die zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Perle's term verwijst naar de `As van het Kwaad', de term waarmee Bush in zijn vorige State of the Union toespraak Irak, Iran en Noord-Korea aanzegde niet te zullen aarzelen op te treden tegenover terroristen én hun gastheren.

Volgens Perle was de directheid van president Bush terecht en is de situatie inmiddels urgent. ,,Men onderschat de enormiteit van het terrorisme probleem. Die organisaties willen onze beschaving vernietigen. Als zij dankzij straffeloze leveranciers of onderdakverleners massavernietigingswapens in handen krijgen zullen zij die ook gebruiken. Dit land wordt bedreigd als nooit tevoren.''

In de visie van Perle die van het begin werd gedeeld door zijn meesters op het Pentagon is het onmogelijk aan dit soort dreigingen het hoofd te bieden in multilateraal verband. Volgens Perle komt de schok bij de Europese bondgenoten nu zo hard aan omdat de regering-Clinton acht jaar lang heeft gedaan alsof zij `one of the boys' was, een van de landen die dachten het wereldwijde kwaad is in te dammen door steeds meer verdragen met steeds meer landen te sluiten. ,,Hoe meer hoe beter.''

Volgens Perle, onderminister van Defensie onder Reagan, gaan de globalisten er ten onrechte van uit dat alle leden zich netjes zullen gedragen: ,,Saddam Hussein heeft het non-proliferatieverdrag getekend. Toen mocht iedereen hem nucleair materiaal verkopen, zogenaamd voor vreedzame doeleinden. Irak leerde hoe je ontdekking van je onvreedzame nucleaire programma kan ontlopen; ze zaten als lid van het Internationaal Atoom Agentschap zelf in de inspectiecommissie. Irak tekende het verdrag tegen verspreiding van chemische en biologische wapens. Daarin kon dus ook vrij worden gehandeld. Waar dit multilateralisme toe leidt zie je wanneer Libië voorzitter wordt van de VN-commissie voor de Mensenrechten.''

De regering-Bush ziet meer heil, zegt Perle, in de `posse benadering'. De `posse comitatus' is in de traditie van het Amerikaanse Wilde Westen de groep gewapende mannen die door de sheriff zijn aangewezen om gewapend achter de boeven aan te gaan. ,,Deze regering wil liever kijken of je gelijkgezinde Westerse liberale democratieën bij elkaar kunt krijgen tegen de Noord-Korea's, Libië's en Iraks van deze wereld. Die `coalitie van de bereidwilligen' rijdt dan zo nodig de stad uit om wangedrag af te straffen. Globalisme kan dat niet.''

Volgens Perle is het ,,hoogst onwaarschijnlijk'' dat Hans Blix en zijn inspecteurs een ,,rokend geweer'' vinden in een land zo groot als Frankrijk. ,,Maar het zwaar tekort schietende 12.000 pagina's lange december-rapport van Bagdad was al een `smoking gun'. Daarin wordt niet verantwoord wat er met het mosterdgas en al die andere dodelijke wapens is gebeurd.'' Hij geeft toe dat Noord-Korea ook een posse-behandeling verdient, maar Irak stond eerder op de lijst.

Perle hoopt dat de president zal uitleggen wat de consequenties voor vrede en stabiliteit zijn zolang het idee overheerst dat alleen de VN gewapende actie kunnen legitimeren. ,,Als je afhankelijk bent van de instemming van China, Rusland en Frankrijk zit je in een heel gevaarlijke situatie. Dat betekent dat je moet wachten op de instemming van landen die onze waarden niet delen, of er zelfs tegen gekant zijn. Het idee dat de verdediging van Westerse liberale democratieën afhankelijk is van dictaturen, is een onderwerp dat bespreking verdient.''

Meent Perle dat Frankrijk, Duitsland en andere oorlogsafkerige Europese landen de idealen van de Westerse liberale democratieën hebben afgezworen?

Perle: ,,Nee, maar zij zijn niet bereid te prijs te betalen om die idealen te verdedigen. Zij hebben hun defensiebegrotingen verlaagd. Alle Europese regeringen zijn tegen regimewijziging in Irak. Zou men dat ook hebben gezegd ten tijde van Adolf Hitler? Saddam Hussein heeft zijn massavernietigingswapens overvloedig gebruikt tegen zijn eigen burgers. Hij heeft de overtollige bevolking van zijn gevangenissen laten vermoorden. Het is een monstrueus regime.''

Leiden zijn opvattingen over besluitvorming binnen de Veiligheidsraad en legitimatie van militaire acties zonder VN-goedkeuring ertoe dat hij liever ziet dat de VS uit de Verenigde Naties stappen? Perle: ,,Dat hoeft niet, zolang de beperkingen ervan maar duidelijk zijn. VN-operaties hebben wel eens gewerkt. Bijvoorbeeld in Cyprus, dertig jaar lang. Maar, hoe belangrijker de zaak, hoe nuttelozer meestal de VN-bemoeienis.''

    • Marc Chavannes