Waals `regenplan' tegen groeiende overlast Maas

De provincie Limburg heeft met ,,grote blijdschap'' kennisgenomen van plannen van de Waalse regering in Namen om overstromingen in Wallonië te vermijden of in elk geval het effect ervan af te zwakken. Limburg verwacht dat de Waalse maatregelen ,,substantieel'' zullen bijdragen aan een vermindering van de waterafvoer van de Maas.

De Waalse regering heeft op initiatief van minister-president Jean-Claude van Cauwenberghe een `regenplan' gemaakt. ,,We kunnen niet anders dan constateren dat overstromingen zich telkens opnieuw voordoen in de verschillende Waalse stroomgebieden'', aldus de Walen. Deden zich vroeger slechts eens in de dertig jaar overstromingen voor, nu kampen de Walen elk jaar met wateroverlast. Vorig jaar waren er vier ,,erkende rampen''.

De maatregelen zijn niet alleen voorzien voor de stroomgebieden van alle rivieren die Wallonië rijk is, waaronder de Maas maar ook onder meer Ourthe, Lesse, Sambre, Semois-Chiers en Moezel. Het plan gaat volgens een woordvoerder ,,enkele miljoenen euro's'' kosten. Het geld daarvoor zal door verschillende ministeries worden opgebracht door het verschuiven prioriteiten, aldus de woordvoerder. De Waalse minister-president Van Cauwenberghe rept van een ,,vastberaden'' aanpak en een ,,race tegen de tijd'' noodzakelijk door de klimaatveranderingen.

Het regenplan bundelt 27 bestaande plannen en maatregelen, die ,,meer gecoördineerd'' zullen worden uitgevoerd, en die bovendien voorrang krijgen op andere plannen van ministeries. Het betreft onder meer het behoud en herstel van natte gebieden, de aanleg van noodoverloopgebieden op landbouw- en bosgrond en van retentiebekkens in de uiterwaarden van de rivier en het uit productie nemen van grond, maar ook kartering van stroomgebieden, herziening van het rioleringsbeleid, extra baggerwerkzaamheden, ophoging van oevers ter bescherming van de woongebieden, en versnelde behandeling van vergunningsaanvragen voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de opvang van bagger- en ruimingsslib.

Volgens ingenieur Paul Dewil van de dienst voor hydrologisch onderzoek van de Waalse regering moet het regenplan vooral gezien worden als een steun voor bestaande plannen, die de verschillende Waalse ministeries dwingt met elkaar samen te werken.

Het Waalse gewest neemt eind maart een definitieve beslissing over het Regenplan. Voor die tijd moeten de gemeenten de begin januari overstroomde gebieden nauwkeurig in kaart brengen. De Nederlandse provincie Limburg vindt ook dat Nederland moet meebetalen aan maatregelen in Wallonië en Vlaanderen die de wateroverlast in Nederland kunnen beperken.