Van Baal blij met rehabilitatie door commissie-Bakker

De voormalige bevelhebber van de Koninklijke Landmacht, generaal Ad van Baal, verwelkomt het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. De commissie noemt het afgedwongen vertrek van Van Baal ,,niet terecht''. Van Baal gaf vorig jaar zijn functie op na beschuldigingen dat de landmachttop de minister van Defensie onvolledig over `Srebrenica' had geïnformeerd. ,,De commissie onderschrijft mijn eerder ingenomen standpunt dat de term `onwil' niet op mijn functioneren van toepassing is geweest'', zo reageerde Van Baal tegenover het ANP. ,,Het eindrapport van de enquêtecommissie ervaar ik als een steun in de rug om voort te gaan met mijn werkzaamheden bij Defensie.''

Het enquêterapport Missie zonder vrede viel in minder goede aarde bij de militaire vakbonden. VBM-NOV-voorzitter Jean Debie stelt dat het oordeel `onprofessioneel en verwijtbaar', dat de commissie velt over oud-landmachtchef Hans Couzy, evenzeer geldt voor de Tweede Kamer en het kabinet. Het besluit troepen naar Srebrenica te sturen, dat was ingegeven door emotionele en humanitaire overwegingen, was volgens Debie militair gezien ,,volkomen onverantwoord''.

Ook een andere bond, AFMP/FNV, had bij monde van voorzitter Ton Heerts kritiek op de commissie, omdat deze harder zou oordelen over het optreden van militairen in verband met `Srebrenica' dan over dat van politici.

De politieke partijen begroeten het rapport van commissievoorzitter Bert Bakker en zijn collega's over het algemeen met instemming. Zowel het CDA als de VVD is het eens met de enquêtecommissie dat Dutchbat weinig valt te verwijten. De christen-democraten roepen wel op om lering te trekken uit het rapport en voortaan meer oog te hebben voor de militaire haalbaarheid van vredesmissies.

GroenLinks daarentegen zegt ,,ondubbelzinnige excuses'' aan de nabestaanden van de ruim 7.000 vermoorde mannen en jongens in de Bosnische enclave te missen in het rapport van de enquêtecommissie. De SP vindt dat het rapport aantoont dat het besluit om Dutchbat naar Srebrenica te sturen onverantwoord en laakbaar was.

De Tweede Kamer zal het rapport van de enquêtecommissie, die zeven maanden aan haar onderzoek heeft gewerkt, met de commissie bespreken. Daarna volgt een debat met het kabinet, waarbij de Kamer ruim zeven jaar na het drama een politiek eindoordeel kan vellen over `Srebrenica'. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit nog personele consequenties zal hebben. Het tweede kabinet-Kok trad al af voordat de Kamer zich kon uitspreken. Alle andere direct betrokkenen zijn inmiddels van het politieke toneel verdwenen.