PvdA

In NRC Handelsblad van 24 januari stond een interview met René Cuperus van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) en co-auteur van het PvdA-rapport `De kaasstolp aan diggelen'. Zijn opvattingen werden als volgt samengevat: `De PvdA moet niet gaan regeren. Vanuit de oppositie kan beter worden gewerkt aan politieke vernieuwing en modernisering van de partij.' De WBS-medewerker ergert zich publiekelijk aan Klaas de Vries en Peter van Heemst die in een overwinningsroes alweer een naar zijn zeggen `totaal verkeerde' onbescheiden houding aannemen.

Mag ik Cuperus op één ding attenderen: kiezers hebben niet op de PvdA gestemd om de PvdA buiten de regering te houden. Zeggen dat de PvdA om partij politieke redenen beter buiten de regering kan blijven, dat is pas oude politiek! En bovendien: kiezersbedrog en volksverlakkerij. De PvdA wilde een CDA-VVD kabinet onmogelijk maken. Wat Cuperus propageert is het tegenovergestelde.

    • Fred van Odijk