Onderwijs 1

Halverwege het artikel `In het onderwijs voltrekt zich een ramp' (NRC Handelsblad, 21 januari), zegt de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Walter Dresscher, dat Nederland relatief weinig geld uittrekt voor het onderwijs. Zijn eigen bond heeft hier vanaf de jaren '70 mee ingestemd, door bijna geluidloos de diverse kortingen door de verschillende departementen te slikken, waarbij de minister van staat, Van Kemenade en de huidige burgemeester van Den Haag, Deetman, de voortrekkers waren. In de laatste alinea zegt hij dat er geen onderzoek naar `schuldigen' nodig is. Dit is nogal wiedes, want zijn bond zal dan in dit rijtje niet ontbreken.

    • W. Bos