Normen en waarden

De adviseurs van Balkenende, op het gebied van normen en waarden, wijzen op de vele zaken die de overheid aan moet pakken. In die context miste ik één advies. Het wordt m.i. hoog tijd dat er voor de overheid (ambtenaren én politici), dezelfde maatstaven gaan gelden op het gebied van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, als voor de overige burgers. In het algemeen weet men allang, dat er een goede balans moet zijn tussen de bevoegdheid die je iemand geeft en de bijbehorende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het `Pikmeerarrest' en de geringe consequenties voor verantwoordelijke ambtenaren en politici na de rampen in Enschede en Volendam, zijn een kwalijk signaal richting burgerij. Preken over normen en waarden door de overheid zijn dan loze praat.

    • K.R. Post