N-Brabant koopt dit jaar wel natuur op

De provincie Noord-Brabant gaat ondanks een landelijke stop toch door met het aankopen van agrarische bedrijven in natuurgebieden. Gedeputeerde Staten trekken dit jaar 55 miljoen euro uit voor het aankopen van achttien bedrijven en 1.200 hectare natuur.

De provincie verwacht dat het voorschot zal worden terugbetaald op het moment dat er meer rijksgelden beschikbaar zijn. Minister Veerman (LNV) heeft voor dit jaar een stop afgekondigd voor het aankopen van natuur, maar de provincie Brabant verwacht dat de wettelijke plicht om gronden aan te kopen vanaf volgend jaar weer van kracht is. De koopplicht werd opgeschort, uit vrees voor ,,onaanvaardbare budgetoverschrijdingen''.

Volgens de woordvoerder van minister Veerman is het ,,niet zeker'' of Brabant zijn voorschot later terugkrijgt. ,,We hebben de provincie geen garantie gegeven, het is hun eigen risico.''

Doorgaan met het aankopen van groen voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur is volgens de provincie Brabant van groot belang. ,,We moeten nu doorpakken, omdat we anders later in problemen komen met de reconstructie van het platteland'', aldus de woordvoerder. Ook LNV zegt het aankopen van grond op zichzelf ,,toe te juichen''.

Bij de aankoop gaat het om bedrijven waarmee al onderhandelingen werden gevoerd. Het betreft onder meer zes akkerbouwbedrijven in de polder Noordwaard ten westen van Werkendam, die bij de Biesbosch wordt gevoegd.

Een woordvoerder van het Interproviciaal Overleg (IPO) laat weten dat Brabant vooralsnog de enige provincie is die tot voorfinanciering voor dit jaar overgaat. ,,Er is hierover nog overleg gaande'', aldus de woordvoerder.