Milutinovic ontkent schuld

Ex-president Milan Milutinovic van Servië heeft gisteren voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag verklaard dat hij niet schuldig is aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Kosovo.

De eerste zitting in het proces tegen Milutinovic, die een week geleden naar Den Haag kwam, duurde maar rond tien minuten. Rechter Patrick Robinson uit Jamaica legde hem de belangrijkste punten voor uit de aanklacht: deportatie, moord, vervolging. De ex-president is volgens de aanklagers medeverantwoordelijk voor een `welbewuste en wijdverspreide campagne van terreur en geweld' tegen de Albanese bevolking van Kosovo, in 1999. Milutinovic ontkende.

Zijn Britse advocaat Livingston maakte na de zitting bekend dat hij het tribunaal heeft gevraagd om voorlopige vrijlating van zijn cliënt, tot het begin van het proces. De 61-jarige Milutinovic was gespannen en maakte een onzekere indruk. Hij wachtte soms met het geven van antwoord totdat Livingston had aangegeven wat hij moest zeggen.

Nog geen uur daarvoor had de Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic in dezelfde stoel gezeten. Het proces tegen Miloševic was twee weken onderbroken omdat de verdachte voor de zesde keer ziek was. Miloševic zag bleek, had een opgezwollen, vlekkerig gezicht, maar gedroeg zich even zelfverzekerd als eerder. Hij reageerde met een minachtend glimlachje op antwoorden van de getuige die hij ondervroeg, de Kroatische oud-minister Petar Krište.

Opnieuw liet Miloševic, die heeft geweigerd een advocaat te benoemen, zien dat hij niet is geïnteresseerd in een serieuze verdediging. Hij toonde in de rechtszaal videobeelden van een groep Kroaten, de meesten gekleed in onderbroek, die een fascistische eed aflegden. De Britse rechter May reageerde geïrriteerd. ,,Het is mij niet duidelijk wat u wilt aantonen met beelden van deze mannen die er niet erg militair uitzien.'' Miloševic deed geen moeite om het wél duidelijk te maken en stelde de getuige er bijna geen vragen over. De beelden waren bedoeld voor het publiek. Dat moest begrijpen dat Kroaten agressief waren en de Serviërs hadden geprovoceerd.