KPN maakt een grapje

Is het KPN ernst? Het Nederlandse telecomconcern staat niet bekend om zijn loze gebaren of grappenmakerij. Maar zijn oproep tot teruggave van de BTW die het heeft betaald over zijn Nederlandse UMTS-licentie laat zich moeilijk op een andere manier interpreteren. Het juridische argument is klaarblijkelijk dat overheden handel drijven als zij telecomdiensten verkopen en dat er in de verkoopprijs dus een BTW-bedrag verborgen zit.

De toewijzing van UMTS-licenties omvat de verkoop van een telecomdienst in de vorm van het recht een frequentie te benutten. Van de 711 miljoen euro die KPN voor zijn licentie heeft betaald, bestaat dus 19 procent uit BTW. Dat geeft de aanbieder het recht 135 miljoen euro terug te vorderen van de belastingdienst.

De Nederlandse overheid heeft deze redenering onmiddellijk van de hand gewezen, maar KPN zegt te geloven dat zijn zaak hard genoeg is om aan een rechter voor te leggen.

Het is bijzonder moeilijk te geloven dat er een grond is voor KPN's belastingterugvordering. Door te proberen de BTW over een UMTS-licentie terug te krijgen, volgt KPN het voorbeeld van Quam en Mobilcom in Duitsland. Beide bedrijven geven wegens financiële problemen hun UMTS-activiteiten op.

Iedere poging, hoe onwaarschijnlijk ook, nog iets voor hun crediteuren uit het vuur te slepen mag hun derhalve niet te zwaar worden aangerekend.

Maar KPN verkeert toch niet in dezelfde wanhopige positie?

Als de bedrijven hun inspanningen voortzetten om de BTW terug te krijgen, moeten beleggers wel een oogje in het zeil houden.

Voor KPN staat er slechts 135 miljoen euro op het spel. Maar alle landen van de Europese Unie kennen hun eigen BTW-wetgeving. Als KPN zijn zaak in Nederland wint, ligt de weg voor andere bedrijven met UMTS-licenties open om ook op terugbetaling aan te dringen. Voor Vodafone, dat in negen landen licenties heeft gekocht, zou een BTW-teruggave 3 miljard euro waard zijn.

Voor O2, dat alleen op de twee duurste markten – de Duitse en de Britse – actief is, zou een teruggave neerkomen op 2,2 miljard euro, de helft van de huidige marktwaarde van het bedrijf. Aan de andere kant zou dit scenario de gezamenlijke Europese regeringen 18,7 miljard euro kosten. Daarom lijkt het wel zeker dat KPN een grapje maakt.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Paul Raynes