Illegale kinderen toch niet uitgezet

Twee illegale Marokkaanse kinderen die met uitzetting werden bedreigd, mogen toch in Nederland blijven. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie vanochtend bevestigd.

De kinderen, een meisje van drie en een jongen van vijf, zijn in Nederland geboren en vallen onder bescherming van Bureau Jeugdzorg in Utrecht. Ze waren mishandeld en verwaarloosd door hun moeder, een Marokkaanse die illegaal in Nederland is, en door haar vriend. Het meisje verblijft al tweeënhalf jaar in een Nederlands pleeggezin, de jongen wordt in een inrichting behandeld voor een gedragsstoornis. Ze spreken alleen Nederlands.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie had eind november vorig jaar beslist dat de twee Nederland moesten verlaten. In de beschikking stond dat ze ook wel in een Marokkaans kindertehuis konden worden ondergebracht. Justitie heeft die beslissing volgens de woordvoerder ,,in heroverweging'' genomen nadat Jeugdzorg bezwaar had gemaakt. Nu is het ministerie tot de conclusie gekomen dat de kinderen ,,gelet op hun bijzondere situatie'' niet zullen worden uitgezet. Volgens Justitie was het toch niet zeker of ze wel in Marokko kunnen worden opgevangen.

Volgens de woordvoerder krijgen de kinderen nu een verblijfsvergunning voor `bepaalde tijd'. Die zou ieder jaar moeten worden verlengd en na een aantal jaren worden omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Volgens Jeugdzorg in Utrecht heeft de advocaat die de zaak in behandeling heeft, van Justitie gehoord dat er een vergunning wordt verleend tot april. Jeugdzorg zou in de komende maanden een Marokkaans paspoort voor de kinderen moeten regelen voordat ze in aanmerking komen voor verlenging van hun vergunning. Voor Jeugdzorg staat het nog niet vast dat ze zo'n paspoort ook echt zullen krijgen. ,,We wachten nog even voordat we echt blij zijn'', zegt Marianne Cuypers, jurist van Bureau Jeugdzorg.

De woordvoerder van Justitie laat weten dat er op het ministerie wordt nagedacht over ,,toekomstig beleid'' om te voorkomen dat jeugdhulpverleners opnieuw in een `wettelijke spagaat' terechtkomen: kinderen beschermen, maar zich ook houden aan het vreemdelingenrecht.