Hoofdredactie Algemeen Dagblad ligt onder vuur

Hoofdredacteur Oscar Garschagen van het Algemeen Dagblad ligt onder vuur van zijn eigen redactie. Een motie van wantrouwen haalde gisteren tijdens een redactievergadering net niet de vereiste meerderheid. De redactieraad is afgetreden omdat men zich onvoldoende gesteund voelt door de hele redactie.

De redactieraad verwijt Garschagen dat hij de belangen van het AD onvoldoende behartigt bij de voorbereidingen voor een geplande fusie tussen het AD en drie regionale kranten in Zuid-Holland. Uitgever PCM – ook eigenaar van NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw – wil het AD samen met het Rotterdams Dagblad, Rijn en Gouwe en De Dordtenaar onderbrengen in een nieuwe uitgeefgroep. Deze aparte groep komt volgens plan onder leiding van Ronald Koning, de huidige directeur van het Rotterdams Dagblad, en Jan Prins, tot vorige week een van de twee hoofdredacteuren van die krant. De oplage van het AD is 320.000 exemplaren, die van het Rotterdams Dagblad 100.000.

Een motie waarin de redactie het vertrouwen in de hoofdredactie opzegde, kreeg 63 stemmen voor en 53 tegen. De statutair verplichte meerderheid van driekwart van alle redacteuren (96 stemmen) werd echter niet gehaald, waardoor de motie werd verworpen. Hetzelfde gebeurde met een tweede motie, waarin de redactieraad Garschagen sommeerde om binnen een week te zorgen dat het AD in de leiding van de nieuwe uitgeverij is vertegenwoordigd. Weliswaar waren er 89 stemmen voor en 31 tegen, maar op zeven stemmen na werd de vereiste driekwart meerderheid niet gehaald.

Volgens Hans Perrée, vice-voorzitter van de redactieraad, had Garschagen zich assertiever moeten opstellen tegenover PCM: ,,Op dat punt is hij tekortgeschoten, hij had zich actiever moeten verzetten tegen de beslissingen van PCM over de leiding van de nieuwe uitgeefgroep.'' Volgens Garschagen is het nog niet te laat: ,,De oprichting van de nieuwe uitgeverij moet nog beginnen, die krijgt de komende weken gestalte. De gesprekken over de leiding zijn nog gaande, daar kan ik niets over zeggen.''

Garschagen voelt zich niet beschadigd door de motie van wantrouwen. ,,Ik heb het vertrouwen van de meerderheid, die motie is een afgesloten hoofdstuk. Aan de orde is nu alleen de inrichting van de nieuwe uitgeefgroep.'' Het grootste probleem daarbij is volgens Garschagen dat er bij PCM onvoldoende historisch besef bestaat. ,,Jarenlang heeft het AD de tekorten bij andere kranten gedekt. NRC Handelsblad bestaat dankzij het AD, in financieel opzicht. Nu het moeilijk gaat met het AD, is er bij PCM te weinig begrip voor dat verleden.''

PCM-bestuurder Ben Knapen zei afgelopen vrijdag onder meer in deze krant dat de redactionele koers van het AD moet worden bijgesteld. Volgens Knapen is het streven naar een populaire kwaliteitskrant mislukt en moet het AD – dat ondanks meer aandacht voor de regio Rotterdam een landelijke krant blijft – toegankelijker worden. Het AD zou eerder moeten concurreren met de Telegraaf dan met de Volkskrant. Bij de AD-redactie ontstond vervolgens grote onrust over deze inhoudelijke bemoeienis van PCM. Garschagen: ,,We worden geen Telegraaf en het primaat over de koers ligt bij de hoofdredactie. Knapen heeft gisteren zijn spijt betuigd over de indruk die door zijn opmerkingen is gewekt en bezint zich op een manier om dat publiekelijk te doen.''