Hirsi Ali vs Mohammed

Voor de tweede keer is er strijd om Aïsja, de derde vrouw van Mohammed. Eind 2000 werd de opera Aïsja van het Onafhankelijk Toneel afgelast onder druk van Marokkaanse en Rotterdamse moslims. Afgelopen zaterdag protesteerden moslimleiders tegen een uitspraak van het gekozen Kamerlid van de VVD, Ayaan Hirsi Ali. In een interview met Trouw over haar religieuze opvattingen zei ze dat Mohammed ,,gemeten naar onze westerse maatstaven een perverse man'' en ,,een tiran'' was door te trouwen met Aïsja, de negenjarige dochter van zijn beste vriend. Ook zei ze dat 11 september ,,het begin van het einde was van de islam''. Als privé-persoon moet ze haar mening kunnen geven. Ook het Onafhankelijk Toneel had een opera over Aïsja moeten kunnen opvoeren. Maar Hirsi Ali's persoonlijke opvattingen stroken niet met haar nieuwe politieke rol als volksvertegenwoordiger voor de VVD.

Het is te begrijpen dat moslimvoorlieden protesteren tegen haar uitspraken.

De VVD is een liberale doorbraakpartij, die ruimte moet bieden aan alle gezindten, ook moslims. Dan past het niet om een hele godsdienst naar de mestvaalt van de geschiedenis te verwijzen. Temeer daar de VVD een principieel onderscheid hanteert tussen geloofsopvattingen en politiek handelen. Zoals partijleider Zalm gisteren stelde: ,,De VVD heeft geen opvatting over Jezus, Mohammed of Boeddha.''

Fundamentalisten interpreteren de koran letterlijk, maar liberale moslims zien de historische context. Het verschil tussen die twee zou Hirsi Ali als politica ook moeten zien. Zij zou zich als liberaal niet moeten keren tegen de islam, maar tegen de mensonwaardige gevolgen van letterlijke interpretatie van de koran. Dan moet ze de liberale moslims voor zich zien te winnen, ook al deelt ze hun geloof niet. En verontwaardigde moslimorganisaties kunnen zich beter wenden tot de VVD en tot Hirsi Ali dan tot justitie.