`Gemeente moet coffeeshop makkelijker kunnen sluiten'

Demissionair minister Remkes (Binnenlandse Zaken) wil burgemeesters meer bevoegdheden geven om coffeeshops te kunnen sluiten. Volgens hem moeten zij nu aan te veel administratieve eisen voldoen.

Remkes maakte zijn voornemen bekend na afloop van een werkbezoek aan Enschede. Hij bezocht daar onder meer een straat waar op korte afstand van elkaar vier coffeeshops zitten die veel klanten uit Duitsland trekken. Buurtbewoners ondervinden hiervan onder meer parkeer- en lawaaioverlast. Remkes merkte hetzelfde Limburg: ,,Je ziet in grensgebieden een concentratie van overlast.''

Burgemeesters kunnen op grond van de Opiumwet overgaan tot sluiting van coffeeshops als ze bijvoorbeeld meer dan de toegestane vijf gram softdrugs per klant of harddrugs te verkopen. Ook overlast voor de omgeving kan een argument zijn om bestuursdwang toe te passen. Bij het toetsen van een dergelijk besluit door de rechtbank vormt de bewijslast voor burgemeesters volgens Remkes vaak een probleem. ,,Zij moeten voldoen aan geweldig veel eisen voordat ze kunnen overgaan tot sluiting. Ze worden door die regels voor de voeten gelopen.''

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert verbaasd op de uitlatingen van Remkes, omdat de gemeenten in de praktijk goed uit de voeten kunnen met de bestaande regelgeving. In 1999 is de Wet Damocles ingevoerd op grond waarvan burgemeesters bevoegd zijn om op te treden tegen coffeeshops die het gedoogbeleid overtreden. Tot dusver kon alleen het openbaar ministerie optreden, zonder dat het over de bevoegdheid beschikte om een coffeeshop te sluiten. Gemeenten kunnen ook lokaal aanvullende voorwaarden stellen, zoals een verbod op coffeeshops in de nabijheid van een school.