Fox bij ondernemers

Op kasteel Wittenburg in Wassenaar heeft de Mexicaanse president Vicente Fox gisteren als onderdeel van zijn tweedaagse staatsbezoek een groep ondernemers toegesproken. Voornaamste doel van het bezoek is Nederlandse ondernemers te bewegen tot meer investeringen in Mexico. Een land dat volgens zijn staatshoofd dankzij handelsverdragen met de VS en Canada (Nafta) en andere landen in Latijns Amerika bij uitstek geschikt is als ,,springplank'' voor ambitieuze ondernemers.

Demissionair minister van Economische Zaken en van Financiën, Hans Hoogervorst – getrouwd met een Mexicaanse – prees gisteren de stabiele Mexicaanse markt. Mexico heeft de financiën zo goed op orde dat het land volgens Hoogervorst in theorie zelfs zou voldoen aan de toetredingscriteria van de Europese monetaire unie.

President Fox wordt tijdens zijn bezoek vergezeld door gouverneurs van enkele Mexicaanse deelstaten, zijn nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Derbez, zijn echtgenote Martha Sahagún en tientallen Mexicaanse ondernemers.

De algemeen directeur van het farmacieconcern Organon in Mexico, Edwin van Houten, sprak in een openhartige tafelrede over de lucratieve vooruitzichten die de gestaag groeiende middenklasse ondernemers in Mexico biedt. Hij repte evenwel ook over de veiligheidsproblemen en corruptie die het zakendoen bemoeilijken. Ook de bureaucratie maakt het de ondernemer niet altijd even gemakkelijk. Organon heeft volgens Van Houten inmiddels ruim zestig gesprekken moeten voeren om de aanvraag voor een bouwvergunning voor uitbreiding van het hoofdkantoor in Mexico-Stad te kunnen toelichten. Het relaas werd door Fox vriendelijk glimlachend aangehoord.