Engels cricketteam wil Harare mijden

De spelers van het Engels cricketteam hebben de Internationale Cricket Bond (ICC) in een officiële verklaring dringend gevraagd de wedstrijd in het kader van het wereldkampioenschap op 13 februari in en tegen Zimbabwe te verplaatsen naar Zuid-Afrika.

Hoewel de spelers in hun verklaring nog niet pertinent weigeren naar Harare af te reizen, lijkt het er twaalf dagen voordat het wereldkampioemschap in Zuid-Afrika en Zimbabwe begint op dat de ICC in een grote crisis is beland.

De Engelse spelers ontvingen afgelopen weekeinde in Melbourne, waar ze de finale van een oefentournooi van Australië verloren, brieven en pamfletten van oppositiegroeperingen uit Zimbabwe. Daarin werden ernstige ongeregeldheden tegen het schrikbewind van de Zimbabweaanse president Robert Mugabe tijdens en rondom de wedstrijd van Engeland in Harare in het vooruitzicht gesteld.

Deze aankondiging volgde op een bomaanslag op het kantoor van de oppositiepartij ZANU enkele dagen geleden in Harare, de vondst van wapens die bedoeld zouden zijn om te gebruiken tijdens de WK-wedstrijden, en de verklaring van de burgemeester van de hoofdstad dat hij de veiligheid van de spelers en officials niet meer kon garanderen als hij alleen de lokale politie tot zijn beschikking zou hebben. Als hij een beroep moet doen op het leger, zou de situatie kunnen escaleren.

Voor de spelers van Engeland, die nu enkele dagen rust hebben in het Australische Adelaide, was dit alles voldoende reden om hun grote ongerustheid over de veiligheidssituatie in Zimbabwe uit te spreken. Ook gaven ze in hun verklaring blijk van medeleven met de leden van de oppositie in Zimbabwe en noemden ze het bewind van Mugabe moreel verwerpelijk.

De spelers brengen met hun stellingname hun eigen bond in een moeilijk parket. Na politieke druk van de Britse premier Tony Blair om niet in Zimbabwe te spelen liet de Engelse Cricket Bond (ECB) weten dat alleen zorg om de veiligheid van het team een dergelijke boycot kon bepalen. Politieke motieven die de Britse regering naar voren bracht, waren voor de bond niet relevant. Nu de spelers juist hun grote ongerustheid uitspreken over hun veiligheid, zal de ECB in actie moeten komen en kan men niet volstaan met het nietszeggende, diplomatieke standpunt, dat tot nu toe werd ingenomen.

Ook Australië speelt een wedstrijd in Harare. De cricketers die door president Howard van Australië al eerder politiek onder druk waren gezet om niet in Zimbawe te spelen, lieten bij monde van aanvoerder Ricky Ponting weten dat zij zich zorgen maken over hun wedstrijd op 24 februari.

Ponting verklaarde echter dat de selectie zich pas na aankomst in Zuid-Afrika over deze zaak zal beraden. Hij dreigde dat de spelers desnoods nog na aankomst op het vliegveld van Harare op 22 februari, indien ze zich daar onveilig zouden voelen, direct weer in het hetzelfde vliegtuig zouden stappen om terug te keren.

Nederland, dat ook deelneemt aan het WK, speelt 28 februari in de op één na grootste stad van het land, Bulawayo, voor de wedstrijd tegen Zimbabwe. De Nederlandse spelers arriveerden zondag in Kaapstad en hebben zich nog niet uitgelaten over dat duel. Aangezien de ontwikkelingen bij de Engelse en Australische nationale ploeg, kan een stellingname van Nederland in deze kwestie niet lang uitblijven.

De Koninklijke Nederlandse Cricket Bond sloot zich tot nu toe aan bij Engelse bond, maar kan een ander standpunt innemen nu de veiligheid van de spelers in het geding komt.

    • Geerhard de Grooth