CDA en PvdA zitten samen om de tafel

De formatie van het nieuwe kabinet spitst zich toe op verdere verkennende gesprekken tussen CDA en PvdA. Vanmiddag zou informateur Donner CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos voor het eerst samen ontvangen. Dat is het resultaat van de gesprekken met de fractieleiders die Donner gisteren en vanmorgen voerde. Balkenende gaf daarbij eerdere bedenkingen tegen besprekingen met de PvdA op. Bos verwelkomde dat als ,,een grote stap'' in de goede richting. Ook de andere partijen gaven bij Donner aan dat de combinatie CDA-PvdA, die in de Kamer een meerderheid heeft van 86 zetels, het meest voor de hand ligt.

Gistermiddag bracht Balkenende een informeel bezoek aan Bos, hun eerste gesprek na de campagne, waarin Balkenende de PvdA fel bestreed. Bos zei gisteren dat er ,,littekens'' zijn in de onderlinge verhouding, doordat elk als regeringspartij de ander in de oppositie kleineerde. ,,De PvdA deed dat tijdens Paars en het CDA de afgelopen periode ook'', aldus Bos.

Op aandringen van het CDA gaan de verkennende gesprekken ook over inhoudelijke verschillen. Balkenende wil zien of PvdA en CDA elkaar kunnen naderen in hun ideeën over de staatsschuld, het financieel-economisch kader, onderwijs en zorg, zei hij. Bos zei dat hij zelf ,,klaar met verkennen'' is. De PvdA wilde zo snel mogelijk beginnen met onderhandelen, onder meer over een `centraal akkoord' met betrekkelijk gedetailleerde afspraken.

Naar verwachting zal Donner niet eerder dan eind deze week zijn conclusies rapporteren over een vertrouwensbasis tussen CDA en PvdA voor verdere onderhandelingen. De twee partijen verschillen van mening over het vervolg van de informatie. Bos wil onderhandelen onder begeleiding van twee informateurs, van wie één van PvdA-huize. Het CDA wil verder gaan met alleen CDA'er Donner. ,,We moeten snel formeren, het past niet om maanden te praten'', aldus Balkenende gisteren. De hoogste ambtelijke adviseur van de demissionaire premier, secretaris-generaal Algemene Zaken Kuijken, zei tijdens een politieke bijeenkomst dat het zaak is de formatie ,,zo kort mogelijk te houden''. Verwijzend naar de economische en internationale situatie, en naar de Europese Unie, sprak hij van een ,,delicate tijd'' waarin ,,veel besluiten genomen moeten worden''.