Brief It Fryske Gea aan minister

It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland, luidt de noodklok over de stop op natuuraankopen door het rijk tot 1 januari 2004. In een brief aan minister Veerman van Landbouw geeft de vereniging vijftien voorbeelden waarin na jaren van vaak moeizame onderhandeling tussen boeren, natuurbeheerders, waterschappen, gemeenten en provincies, overeenstemming is verkregen over verkoop.

In één geval ligt de voorlopige koopovereenkomst al bij de notaris. Veehouder Verbeek in Ferwert was na jarenlang onderhandelen bereid 20 hectare te verkopen en zijn bedrijf te verplaatsen. Volgens directeur U. Hosper van It Fryske Gea kan deze verkoop ,,met goed fatsoen'' niet meer teruggedraaid worden. ,,Een schrijnend geval. Deze boer heeft jaren gedubd of hij zou verkopen en nu hij er eindelijk aan toe is, wordt de verkoop opgeschort.'' Particulieren, agrariërs en terreinbeheerders zullen zich, met een dergelijke onbetrouwbare overheid, in de toekomst wel twee keer bedenken, aldus Hosper.

In vier gevallen zijn aankopen voor de realisering van natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks (Noord-Friesland Buitendijks) stopgezet. It Fryske Gea moet nog 700 van de in totaal 4.200 hectare aankopen.