Bedrijven vrezen hoge lasten PvdA

Het bedrijfsleven vreest de voorstellen van de PvdA voor lastenverzwaring. De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hebben informateur Donner gevraagd daarop te letten.

,,Lastenverzwaring is de verkeerde maatregel op het verkeerde moment'', waarschuwt voorzitter J. Schraven van VNO-NCW. Hij doelt vooral op de lastenverzwaringen die zijn opgenomen in het PvdA-programma. Donner voert op dit moment verkennende gesprekken voor een coalitie van het CDA met de PvdA. ,,Daar zit voor mij een probleem voor regeringsdeelname van de PvdA. Vooral hogere energieheffingen voor grote en kleine bedrijven baren mij grote zorgen. Maar ook het zwaarder belasten van honderdduizenden bestelauto's. En een nieuwe bouwbelasting'', zei Schraven vanmorgen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland presenteerden vandaag een nota met eigen voorstellen voor een nieuw regeerakkoord. Het gezamenlijk werkgeversrapport bevat negen kantjes aan `overbodige registratieverplichtingen die niets oplossen', onnodig moeilijke regels en onterechte belastingen. Daartoe behoren ook de verplichte registratie van allochtone werknemers en de toeristenbelasting.

De werkgeversorganisaties vragen het nieuwe kabinet wel om 1,5 miljard euro extra. Dat geld moet grotendeels worden besteed aan de aanleg van nieuwe wegen en aan een verlaging van de winstbelasting voor kleinere bedrijven.

Voorzitter G. Doornbos van land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland vindt dat Nederland te afhankelijk is geworden van dienstverlening en doorvoer in plaats van productie. Hij wil meer investeringen in de concurrentiekracht van de landbouw, volgens hem de grootste productiefactor van Nederland. Een dergelijke impuls dient het welbevinden van alle burgers, meent Doornbos. ,,Agrarische ondernemers beheren tweederde van het Nederlands grondgebied en dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied.''

De vakcentrale CNV dringt er bij de informateur op aan, dat het nieuwe kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de WAO overneemt. ,,Dat is nog steeds de beste basis voor het oplossen van de WAO-problematiek'', schrijft het CNV .