Asielzoekers toch van Ameland af

De 54 Amelander asielzoekers, die niet midden in het schooljaar van hun kinderen van het eiland afwillen, moeten toch vertrekken. Dit heeft de Leeuwarder bestuursrechter D. Keur gisteren bepaald. Hij wees hun verzoek om een half jaar langer op Ameland te blijven af. Volgens de rechter kost het openhouden van de tijdelijke opvangcentra op Ameland het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het ,,aanzienlijke'' bedrag van 260.000 euro per jaar. Daar komt bij dat reguliere asielzoekerscentra met leegstand kampen, door een dalende instroom aan vluchtelingen.

Hoewel de rechtbank het ,,vervelend'' vindt dat kinderen tijdens het schooljaar naar een andere school moeten, handelt het COA hiermee niet in strijd met het Internationaal verdrag van de rechten van het kind. Ook in een regulier asielzoekerscentrum kunnen ze naar school. Niet gebleken is, aldus de rechter, dat dit onderwijs onvoldoende niveau heeft. Hij vindt het niet onredelijk dat het COA prioriteit geeft aan een spoedige ontruiming van tijdelijke en aanvullende centra ,,die destijds alleen maar in gebruik zijn genomen om de zeer grote instroom van asielzoekers tijdelijk te kunnen herbergen''. Dat sommige asielzoekers op medische gronden niet zouden kunnen verhuizen, zoals hun advocaten aangaven, wijst de rechtbank af. Hieruit blijkt volgens hem uit de stukken niets. Bovendien is in de centra voldoende medische zorg.

De gemeenteraad van Ameland nam gisteravond een raadsbrede motie aan waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken of de kosten van het COA kloppen. De gemeente is bereid mee te betalen aan de meerkosten, als de zeventien asielzoekersgezinnen met hun kinderen nog een half jaar op het eiland blijven. Het kort geding dat het COA tegen de asielzoekers aanspande om ontruiming af te dwingen, gaat gewoon door en dient donderdag voor de Leeuwarder rechtbank.