Het nieuws van 28 januari 2003

Franeker wil Coopmanshûs verplaatsen

Museum 't Coopmanshûs in Franeker moet ondergebracht worden in het monumentale 15de eeuwse Martenahuis in de stad. Een meerderheid in de raad wil een onderzoek en heeft daarvoor 10.000 euro uitgetrokken. Nu zit het museum, dat ook aandacht besteedt aan hedendaagse kunst, in drie monumentale, maar slecht onderhouden panden. De raadsfracties van VVD, ChristenUnie, Gemeentebelangen en FNP (Frysk Nasjonale Partij), gesteund door CDA en PvdA zijn voor het plan. Het Martenahuis huisvest nu het Cartesiusinstituut, een dependance van buitenlandse studenten van de Universiteit Twente. De huisvestingsvraag van het museum is urgent. Sinds vorig najaar zijn delen ervan op last van de brandweer gesloten, omdat ze niet aan de vereiste brandveiligheidsvoorschriften voldeden. In 2001 werd een plan voor een ondergronds museum aan de Bredeplaats afgeblazen, vanwege de hoge kosten. Het inrichten van het Martenahuis kan volgens de gemeenteraad bekostigd worden door de drie panden van het museum te verkopen. Die zouden ongeveer 600.000 euro opbrengen. Interim-directeur R. Terpstra heeft een voorkeur voor verbouw van de huidige musempanden, omdat het Martenahuis kleiner is (1000 m2 in plaats van de huidige 1400m2.). Het museum wil in de toekomst een zwaarder accent leggen op historische wisselexposities uit de academiegeschiedenis van de stad Franeker, maar ook exposities van moderne kunst blijven bestaan. Binnen een jaar moet er duidelijkheid zijn over de huisvesting van het museum.