Voorhoeve hard, andere politici mild beoordeeld

Frank de Grave was minister van Defensie van 1998 tot 2002. Bij zijn aantreden werd hij geconfronteerd met nieuwe informatie over Srebrenica. Hij stelde daarop de commissie-Van Kemenade in.

,,De commissie is van mening dat het standpunt van minister van Defensie De Grave juist is, dat hij op grond van het rapport van Van Kemenade geen reden had om in 2000 niet in te stemmen met de benoeming van luitenant-generaal Van Baal tot BLS.''

De personele maatregelen, die met name tegen Van Baal zijn genomen, komen volgens de commissie voor rekening van de politiek verantwoordelijken, dat wil zeggen in de eerste plaats De Grave. ,,Gelet op de afspraak tussen De Grave en Van Baal bij diens benoeming en de na het verschijnen van het NIOD-rapport ontstane commotie acht de commissie het terugtreden van Van Baal als BLS begrijpelijk, maar niet terecht. Op basis van de bevindingen van het NIOD ziet de commissie geen redenen waarom Van Baal zijn functie van BLS ter beschikking heeft moeten stellen.''