Voorhoeve hard, andere politici mild beoordeeld

Voormalig minister-president Kok, concludeert de commissie, had tijdens de aanval van de Bosnische Serviërs zeker zorg voor het lot van Dutchbat, ,,vooral gezien mogelijke gijzelingen''. Toch liet Kok ,,deze zorg niet prevaleren boven het lot van de vluchtelingen.''

Over het optreden van het kabinet in de dagen na de val van Srebrenica staat in het rapport: ,,De commissie is van mening dat de betrokken ministers op een adequate wijze zijn omgegaan met de verantwoordelijkheidsverdeling zoals die geldt in de Nederlandse verhoudingen.''

,,Door het aftreden van het kabinet heeft Nederland terecht eigen politieke verantwoordelijkheid genomen voor het falen van de nationale en internationale politiek in Srebrenica. Ook voor de Nederlandse samenleving heeft het nemen van politieke verantwoordelijkheid door het aftreden van het kabinet betekenis.''