Voorhoeve hard, andere politici mild beoordeeld

Jos van Kemenade kwam in opspraak doordat het NIOD-rapport tot de conclusie kwam dat hij aanwijzingen voor `onwil' bij de landmacht de minister volledig te informeren had genegeerd. Volgens het NIOD gaf ,,de bestuurlijke wenselijkheid snel te komen met een rapport dat duidelijke taal sprak de doorslag''.

Van Kemenade toonde zich hierover voor de enquêtecommissie zeer gegriefd. De parlementaire enquêtecommissie zelf spreekt echter in zijn rapport geen duidelijke voorkeur uit voor het ene of het andere rapport. De conclusies van Van Kemenade hadden vooral betrekking op de Defensie-organisatie, stelt de commissie. Het NIOD ging verder, en stelde dat er behalve `onkunde' (door gebrekkige organisatie) sprake was van `onwil' bij de landmachttop. Maar wat het NIOD hier precies mee bedoelt was onduidelijk, stelt de commissie, een onduidelijkheid die leidde tot het onterechte ontslag van bevelhebber Van Baal. Deze kritiek op het NIOD lijkt een impliciete ondersteuning van Van Kemenade.