Schoolbesturen vaak ongeschikt

De helft van de besturen van protestants-christelijke basisscholen is ongeschikt om met de groeiende speelruimte in het onderwijs om te gaan. Dat concludeert de Protestants-christelijke Schoolleiders Organisatie.

Pagina 3