Meedenken met de machine

Het bestaat en het doet het, zegt Electrolux. En Miele zegt het ook. Alles in huis wat elektrisch aangedreven wordt kan gecontroleerd en bestuurd worden vanuit een centraal punt. Er wordt nog mee geoefend. Electrolux test een systeem in Zweden. Miele laat een huisterminal zien in het Museum voor Communicatie in Neurenberg.

Maar de berichten blijven vaag over wat er allemaal mee kan. Het systeem van Miele maakt voor de communicatie tussen apparaten en de terminal die ergens in de keuken staat, gebruik van de stroomdraden die door het huis liggen. Door die draden kunnen data verzonden worden in twee richtingen. Als de wasmachine klaar is met de was kan de machine dat meedelen op een beeldscherm, ergens in huis. Op hetzelfde beeldscherm zegt de vriezer dat hij vriest. Maar verder?

Electrolux noemt nog maar eens als voorbeeld van spectaculaire vooruitgang, de zelfdenkende koelkast. De kast staat in verbinding met de centrale huiscomputer. Als de koelkast van mening is dat de melk begint op te raken bestelt hij zelfstandig via de computer op de internetsite van de plaatselijke supermarkt wat nieuwe melk. ,,We beproeven het op kleine schaal in Zweden. Het werkt'', zegt Electrolux. Maar knap lastig. Zo'n koelkast moet dan voortaan ook weten dat het gezin de volgende week op vakantie gaat. Als machines initiatieven nemen moeten ze intensief geregisseerd worden, vanuit de centrale regelkamer. En toch krijgen we de wasmachine nooit zo gek om de bedden op te maken met schone lakens. Veel belangrijker dan centrale besturing is voorlopig nog de ontwikkeling van de apparaten zelf. Ze moeten zuiniger stoken. Electrolux claimt de meest energie-efficiënte koelvrieskast te hebben gebouwd, kreeg er zelfs een Europese energieprijs voor. Gemiddeld gebruiken koelvrieskasten in Europese huishoudens 600 kilowattuur

aan stroom in een jaar. Electrolux zegt dat te kunnen terugbrengen tot 194 kilowatt. Daar heb je meer aan dan aan een koelkast met hersens.

Die kunnen beter worden ingebouwd in afwasmachines. Miele, Bosch en Siemens maken hun afwassers slimmer. Met sensoren. Sinds twee jaar worden ze in de machines ingebouwd en nu al heeft Miele een sterk verbeterde `ecosensor 2'. Door het eerste spoelwater wordt een bundel licht gejaagd, de sensor ziet hoe vuil dat water is en stelt dan het wasprogramma in. Bosch en Siemens

hebben het ook, maar Miele heeft er nog een `deeltjesherkenner'

aan gekoppeld. Zo kan `preciezer gedefinieerd worden' hoe vuil

de vaat is. Dan bepaalt de machine zelf hoe hoog de temperatuur

van het afwaswater moet zijn,

hoeveel water nodig is en hoe

lang het wasprogramma moet duren.

We leggen het een woordvoerder van Miele voor en die bevestigt het tot onze vreugde. Het is met de nieuwe ecosensor 2 opeens heel goed voor het milieu om ons bord af te likken. Want als de restjes tomatensaus mee in de afwasmachine gaan maakt die een onnodig grote plens afwaswater onnodig veel te warm.

    • Wouter Klootwijk