Gestoorde mensen mogen niet langer dan zes uur in cel

Psychisch gestoorde en verslaafde arrestanten mogen niet langer dan zes uur in een politiecel verblijven als zij zich verder niet schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Binnen die tijd moet er adequate opvang gevonden worden in het hulpverleningscircuit. Dat staat in een landelijk convenant dat de GGZ, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, en de raad van hoofdcommissarissen vanmiddag zouden ondertekenen. Mensen die overlast veroorzaken komen nu vaak terecht op een politiebureau, omdat er in het hulpverleningscircuit geen plaats is. Daardoor krijgen ze vaak niet de zorg die ze nodig hebben en wordt oneigenlijk beslag gelegd op de capaciteit van de politie.